BIZIŇ ÜSTÜNLIKLERIMIZ

 

 

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
2011-nji ýylyň 17-18-nji marty.


 

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
2012-nji ýylyň 17-18-nji marty.

 

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
döredilmeginiň 6 ýyllygy mynasybetli
 

 

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
2013-nji ýylyň 17-18-nji marty.
 

 

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
2014-nji ýylyň 17-18-nji marty.
 

 

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
2015-nji ýylyň 17-18-nji marty.
 

 

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
2016-nji ýylyň 15-16-nji marty.