Habarlaşmak üçin aşakdaky öýjükleri dolduryň

Biziň salgymyz

Iş wagty

  • Duşenbe-Anna: 08:00-dan 18:00-a çenli.
  • Şenbe: 08:00-dan 12:00-a çenli.
  • Ýekşenbe: Dynç güni

Maglumat

"Ak hünji" hususy kärhanasyna degişli soraglarynyňyz bolsa şu ýere ýazyp sorap bilersiňiz